30 września w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich minister rolnictwa Jan K. Ardanowski wręczał przedsiębiorcom rolnym znaki Poznaj Dobrą Żywność. W uroczystości uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

26 września w resorcie rolnictwa odbyła się konferencja "Stan prac nad Planem Strategicznym WPR na lata 2021-2027". Nowe zasady programowania i wdrażania WPR dla okresu 2021-2027 przedstawił wiceminister Ryszard Zarudzki, stan negocjacji ram prawnych i finansowych WPR 2021-2027 - Zofia Krzyżanowska, radca generalny MRiRW, a główne efekty prac nad tym dokumentem - Waldemar Guba, dyrektor Departamentu Strategii i Analiz MRiRW. Blokami tematycznymi były: wspieranie dochodów i opłacalności produkcji rolnej, modernizacji sektora, w tym cyfryzacji i konkurencyjności, adaptacji do zmian klimatu i funkcji środowiskowych rolnictwa, wspieranie rozwoju wsi, w tym zmian pokoleniowych i rynku pracy. W konferencji uczestniczyła Barbara Jaworska z biura Federacji.

24 września w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja "Przemiany strukturalne polskiego rolnictwa" na podstawie raportu, którego celem było przeprowadzenie szczegółowej analizy strukturalnej polityki rolnej w Polsce.  Organizatorami konferencji były: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Towarzystwo Ekonomistów Polskich i Federacja Związków Pracodawców -Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Konferencja została podzielona na dwie części: pierwsza to prezentacja referatów, a druga to panel dyskusyjnych, w którym wzięli udział: Adam Tański, prof. Henryk Runowski, prof. Edward Majewski, Zygmunt Jodko, Ryszard Czaicki i Ryszard Kamiński. Autorzy raportu pokazali, że największym problemem polskiego rolnictwa jest 1,2 mln mało dochodowych gospodarstw rolnych. Rozdrobnienie i zróżnicowanie regionalne powoduje niską wydajność pracy w rolnictwie (jedna z najniższych w Europie). Brak przepływów ziemi do gospodarstw większych będzie barierą strukturalnego rozwoju rolnictwa. Polskie rolnictwo bez zmian strukturalnych nie wytrzyma konkurencji z innymi krajami UE. Z raportu wyłonił się także obraz niewydolnych gospodarstw z produkcją zwierzęcą. Hodowcy coraz częściej rezygnują z uciążliwego i nie zapewniającego dochodu z chowu zwierząt.

24 września w MRiRW odbyło się kolejne posiedzenie członków rady Federacji, które wytyczyło nowe kierunki i zadania dla rady na kolejne miesiące.

z Życia Federacji 24-30 września,