18 września w Warszawie w biurze Federacji na zaproszenie prezesa Leszka Derezińskiego odbyło się posiedzenie rady Federacji, w trakcie którego omówiono najważniejsze sprawy związane z dalszymi pracami rady. W posiedzeniu uczestniczyli wiceprzewodniczący: Andrzej Okoniewski i Władysław Butor.

17 września w Kórniku (woj. wielkopolskie) odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy członków Związku Pracodawców Rolnych w Poznaniu. Po przedstawieniu sprawozdania z działalności związku przez prezesa Huberta Kuleszę i działalności komisji rewizyjnej przez Stefana Jankowiaka - delegaci udzielili absolutorium zarówno zarządowi jak i komisji rewizyjnej. Następnie zgłoszono kandydatów do zarządu i komisji rewizyjnej związku. Jednogłośnie na kolejną kadencję wybrano Huberta Kuleszę. Po zjeździe w tym samym miejscu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 85-lecia Kazimierza Drobnika i 70-lecia Henryka Organika. Prezes Kulesza wręczył jubilatom bukiety kwiatów i złożył najserdeczniejsze życzenia urodzinowe.

17 września w Bydgoszczy odbyła się konferencja "OZE w sektorze agro - nowe perspektywy". Konferencję otworzyli: Roman Wiatrowski, prezes zarządu Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Ryszard Kamiński, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz szef spółki Rawicom elektrownie słoneczne. W trakcie konferencji dr Adam Mroziński z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy pokazał, że ceny energii stanowią aż 12 proc. kosztów wytworzonego produktu w polskich gospodarstwach. Działami rolnymi zużywającymi najwięcej energii jest warzywnictwo i sadownictwo. Ratunkiem dla rolników przed ogromnymi podwyżkami cen prądu są odnawialne źródła energii (panele fotowoltaiczne, biogazownie, czy elektrownie wodne). Od 1 stycznia 2019 r. jest możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na termomodernizację, czy na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych.  W konferencji uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

15 września w Spale odbyły się obchody święta plonów. Oficjalne obchody dożynkowe rozpoczęły się od mszy świętej w intencji rolników. Po mszy prezydent Andrzej Duda z małżonką oraz barwnym korowodem dożynkowym przeszli na stadion, gdzie odbył się ceremoniał dożynkowy. Prezydentowi i jego małżonce towarzyszyli starostowie dożynek - Adrian Harhar z woj. warmińsko-mazurskiego i Zbigniew Kaszuba z woj. pomorskiego. W swoim wystąpieniu prezydent dziękował rolnikom za ciężką pracę i służbę dla polskiego społeczeństwa. Coraz częściej polskich rolników  nawiedzają klęski suszy czy powodzi i dlatego ten rok nazwał bardzo trudnym okresem. Najpierw powódź w niektórych regionach kraju, a ostatnio susza. Prezydent zapewniał rolników, że nie zostaną bez pomocy i wsparcia. W uroczystościach Federację reprezentował prezes Leszek Dereziński.

z Życia Federacji 15-18 września,