11 września odbyła się konferencja prasowa ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego, która rozpoczęła ogólnopolską kampanię informacyjną dotyczącą zwiększenia świadomości konsumentów na temat oznakowania "Produkt polski". W konferencji wzięła udział Beata Trzcińska z biura Federacji.

10 września w Toruniu Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zorganizował obchody jubileuszu 25-lecia istnienia ARiMR. W uroczystości wziął udział m.in. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski oraz prezes Leszek Dereziński.

10 września tematem kolejnego posiedzenia komisji rolnictwa było pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa. Uzasadnienie projektu przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - Szymon Szynkowski vel Sęk.  Głównym celem działalności Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (IFAD) jest zmniejszenie ubóstwa na obszarach wiejskich, poprawa warunków żywnościowych i zwiększenie produkcji żywności. IFAD zapewniać będzie  finansowanie przede wszystkim projektów i programów, które stymulują  wzrost gospodarczy oraz zmniejszają  nierówności i poprawę warunków życia ubogich mieszkańców obszarów wiejskich. Członkami Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (IFAD) jest 176 państw.

10 września odbyły się dwa posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pierwsze dotyczyło rozpatrzenia informacji dot. aktualnej liczby i mocy elektrowni wodnych oraz polskiego potencjału wytwarzania energii przez elektrownie wodne ze szczególnym uwzględnieniem małych elektrowni wodnych. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii - Tadeusz Skobel poinformował, że na koniec 2018 r. w Polsce istniało 765 instalacji wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej 981 MW. Podkreślono, że ministerstwo podejmuje inicjatywy związane z budową nowych stopni wodnych. Zainicjowano wypracowanie rozwiązań w zakresie energetyki wodnej i zasad współpracy pomiędzy wytwórcami energii czyli spółkami energetycznymi i administratorami budowli piętrzących. W dyskusji zwracano uwagę na fakt stworzenia jednego wspólnego programu, który połączyłby kilka podmiotów w procesie regulacji mniejszych rzek zanim powstaną wielkie hydroelektrownie.

10 września firma Top Farms Głubczyce świętowała 20-lecie istnienia. Z tej okazji w hotelu Arkas w Prószkowie k. Opola zorganizowano konferencję "Od 20 lat uczestniczymy w rozwoju polskiego rolnictwa". Więcej na temat wydarzenia, w którym uczestniczył wiceprezes Mariusz Olejnik, można przeczytać w październikowym numerze "Przedsiębiorcy Rolnego".

Z Życia Federacji, 10-11 września,