30 maja w centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odbyło się
posiedzenie rady społecznej działającej przy dyrektorze generalnym KOWR.
Ustalono, że jak najszybciej powinien powstać projekt regulaminu pracy
rady. Poza tym podkreślono, że organizacje rolnicze muszą mieć więcej
czasu na zgłaszanie konkretnych problemów dot. dzierżawców. W
posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska i prezes Leszek Dereziński.

30 maja w gmachu resortu rolnictwa odbyło się czwarte posiedzenie zespołu ds. infrastruktury obszarów wiejskich powołanego w ramach Porozumienia Rolniczego. Poruszono problemy dot. systemu planowania przestrzennego na terenach wiejskich, działań w zakresie dostępu mieszkańców wsi do usług zdrowotnych oraz do edukacji szkolnej i przedszkolnej. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński.

28 maja w Sejmie Krajowa Rada Izb Rolniczych zorganizowała konferencję "Rola Izb Rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej państwa". Poruszono takie problemy jak m.in.: rola samorządu rolniczego w pracach Sejmu i Senatu, potrzeby zmian w funkcjonowaniu izb rolniczych w Polsce oraz modele funkcjonowania samorządu rolniczego w Unii Europejskich i wybranych krajach spoza UE. Federację reprezentował Leszek Dereziński i Barbara Jaworska.

23 maja w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbył się Międzynarodowy Dzień Rzepaku (EURORZEPAK). Podczas debaty omówione zostały problemy związane z produkcją biopaliw i nawożeniem rzepaku w ekstremalnych warunkach pogodowych. Odbyła się również prezentacja polowa odmian rzepaku dwóch systemów odmian rzepaku i dwóch systemów ochrony roślin. Obecny w Mikowie minister rolnictwa odniósł się do szerokiego zastosowania nasion rzepaku. Podkreślił, że wytwarzany olej jest znakomitym produktem spożywczym, ważnym surowcem do produkcji biopaliw i źródłem białka paszowego. Minister przekazał, że jeszcze przed żniwami powstanie nowy fundusz promocji rzepaku i roślin białkowych. Federację reprezentował wiceprezes Mariusz Olejnik.

22 maja członkowie zarządu Federacji spotkali się w Warszawie, aby podsumować przebieg konferencji z 25 kwietnia br. Członkowie zarządu wysoko ocenili przebieg konferencji, zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym.

Z ŻYCIA FEDERACJI 22-30 MAJA,