21 maja w siedzibie NIK odbył się panel ekspertów, którego tematami były zagadnienia dotyczące ubezpieczeń rolniczych, ukierunkowane na: funkcjonowanie systemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, rolę dotowanych ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich w procesie zarządzania ryzykiem w rolnictwie, zmiany prowadzące do poprawy efektywności systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich. W toku dyskusji zostały scharakteryzowane najważniejsze problemy dotyczące ubezpieczeń upraw i zwierząt w Polsce, które zostaną wykorzystane przez NIK przy opracowaniu programu kontroli. W panelu ekspertów uczestniczył Leszek Dereziński.

21 maja w gmachu MRiRW odbyło się kolejne spotkanie zespołu ds. stabilizacji i wsparcia rynku chmielu, tytoniu, roślin strączkowych, nasiennictwa powołanego w ramach Porozumienia Rolniczego. Celem spotkania było przedstawienie postulatów poszczególnych podzespołów, podsumowanie przesłanych problemów - prezentacja Departamentu Rynków Rolnych MRiRW oraz informacja nt. WPR po 2020 r. oraz obecnych instrumentów wsparcia. W spotkaniu zespołu uczestniczył członek zarządu Federacji Hubert Kulesza.

19-21 maja w warszawskim w hotelu Marriott odbyła się międzynarodowa konferencja Geopa-Copa "Koszty pracy w rolnictwie - analiza porównawcza". Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych jest członkiem Geopa-Copa.. Pierwszego dnia uczestnicy konferencji odwiedzili trzy gospodarstwa w woj. mazowieckim. Dwa kolejne dni to seminarium nt. kosztów pracy w rolnictwie. Federację reprezentował wiceprezes Waldemar Rolewski i Barbara Jaworska.

17-19 maja w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich zorganizowano XXIX Narodową Wystawę Zwierząt Hodowlanych. Było to nie tylko święto polskich hodowców, w trakcie którego zaprezentowane zostały najlepsze  zwierzęta,  ale także pokazany został  stan produkcji branży mięsnej. W wystawie uczestniczył Leszek Dereziński i Hubert Kulesza.

17 maja w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wsi odbyła się konferencja prasowa Jana Krzysztofa Ardanowskiego dotycząca ogłoszenia daty 28 lipca br. jako dnia wyborów do samorządu rolniczego. Minister skierował apel do wszystkich polskich rolników, by wzięli w nich udział.

16 maja w Sejmie odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Parlamentarnego do Oceny Sytuacji Społecznej i Ekonomicznej na Terenach b. PGR, którego przedmiotem była prezentacja danych dotyczących sytuacji społecznej i ekonomicznej na terenach popegeerowskich. W posiedzeniu uczestniczyli: posłowie PiS: Henryka Hryniewicz, Krzysztof Jurgiel, Tadeusz Cymański; przedstawiciele rządu - dyrektorzy departamentów z ministerstw: rolnictwa,  rodziny, pracy i polityki społecznej oraz rozwoju, KOWR, przedstawiciele strony społecznej z prezesami spółek prawa handlowego, prezesi regionalnych Związków Pracowników b. PGR, prawnicy, a także samorządowcy (wójtowie i sołtysi) oraz Federacja. Debata trwała kilka godzin i była skierowana na uaktywnienie i pomoc osiedlom pracowników b. PGR. Od trzydziestu lat w enklawach po PGR-owskich nadal dominuje bezrobocie i bieda. Czas zatrzymał się na latach 90. ubiegłego wieku. Trzecie pokolenie wychowane na złych wzorcach powtarza niestety złe nawyki swoich dziadków i ojców. Z ramienia Federacji w posiedzeniu uczestniczyli: wiceprezes Waldemar Rolewski i Barbara Jaworska.

Z ŻYCIA FEDERACJI 16-21 MAJA,