13 maja w Sejmie odbyła się debata publiczna poświęcona tzw. ustawie odorowej.  Zaproszenie przewodniczącego debaty Roberta Winnickiego skierowane było do ministra rolnictwa, ministra środowiska, instytucji państwowych, organizacji rolniczych, ODR-ów, samorządów oraz wszystkich zainteresowanych. Projekt ustawy niesie poważne zagrożenia dla produkcji rolnej w Polsce, a zwłaszcza dla ferm trzody chlewnej, bydła czy drobiu. W debacie z ramienia Federacji uczestniczyli: Barbara Jaworska i Aleksander Dargiewicz. Organizacja stanowczo protestuje przeciwko ustawie w jej obecnym kształcie.

11 maja w Warszawie odbył się piknik Poznaj Dobrą Żywność. W trakcie imprezy mieszkańcy stolicy i goście mogli spróbować wysokiej jakości żywności prosto z gospodarstw rolnych. W pikniku uczestniczyły Barbara Jaworska.

7 maja w gmachu resortu rolnictwa, w ramach Porozumienia Rolniczego, odbyło się drugie posiedzenie zespołu ds. odbudowy suwerenności paszowej, w którym wziął udział Mariusz Olejnik, wiceprezes zarządu Federacji. W trakcie posiedzenia członkowie zespołu wskazali na potrzebę zabezpieczenia na spotkaniach specjalistów z zakresu żywienia zwierząt, gdyż celem zespołu jest ocena możliwości zastępowania białka pochodzącego z importowanej śruty sojowej - białkiem z innych krajowych źródeł. Jest to dążenie do produkcji pasz wolnych od GMO. Innymi tematami były: znakowanie produktów, budowanie marki polskiego produktu, import zbóż z Ukrainy, import produktów pochodzenia zwierzęcego z  państw, gdzie nie ma tak restrykcyjnych wymogów wobec stosowania GMO oraz powrót do korzystania w żywieniu zwierząt z mączek mięsno-kostnych.

7 maja senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła projekt nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (druk senacki 1150) i projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 1168). W wyniku głosowania komisja przyjęła oba projekty bez poprawek. Federację Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych reprezentowali: Barbara Jaworska, Waldemar Rolewski oraz Grzegorz Brodziak.

Z ŻYCIA FEDERACJI 7-13 MAJA,