29 kwietnia w Trzebawiu w hotelu Delicjusz odbyła się debata zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Rolnicze. Temat debaty - "Najpilniejsze potrzeb polskiego rolnictwa towarowego w dobie globalizacji". Omówiono m.in. takie tematy jak: wpływ organizacji rolniczych na rozwój i strukturę rolnictwa w Polsce, dotacje państwowe a samorządność organizacji rolniczych, wybrane aspekty prawne z nowej legislacji dotyczące rolnictwa, a także sposoby konsultacji społecznych i wprowadzania zmian ustawowych. Z ramienia Federacji w spotkaniu uczestniczyli: Mariusz Olejnik i Hubert Kulesza.

25 kwietnia w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja "Obrót ziemią rolniczą w Polsce i jej znaczenie dla chowu i hodowli zwierząt", którą zorganizowała Federacja we współpracy z organizacjami branżowymi. Konferencja została podzielona na trzy części. Więcej o wydarzeniu można przeczytać w majowym numerze "Przedsiębiorcy Rolnego".

24 kwietnia porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi były następujące tematy: 1) realizacja zapisu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach oraz stanu prac nad projektem "Planu białkowego UE - Strategia białkowa", 2) rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa na temat sprawozdania Komisji Europejskiej dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozwoju produkcji białka roślinnego; 3) Rozpatrzenie informacji resortu rolnictwa na temat Narodowego Programu Białka Paszowego. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

Z ŻYCIA FEDERACJI 24-29 KWIETNIA,