28 marca w Warszawie w gmachu resortu rolnictwa odbyła się konferencja "Program Horyzont 2020 - badania i innowacje na rzecz rozwoju rolnictwa i biogospodarki". Było to kolejne wydarzenie z cyklu "Innowacyjne rozwiązania dla polskiego rolnictwa". Tym razem celem konferencji było upowszechnienie informacji o projektach B+R+I realizowanych ze środków Programu Horyzont 2020 oraz o możliwościach, jakie oferuje ten unijny program ramowy w zakresie prowadzenia międzynarodowych prac badawczo-rozwojowych. W konferencji uczestniczyła Barbara Jaworska.

26 marca w Parzniewie k. Pruszkowa, w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych, odbyło się spotkanie Wiktora Szmulewicza, prezesa KRIR, z przedstawicielami zarządu Federacji: Leszkiem Derezińskim i Waldemarem Rolewskim celem uzgodnienia szczegółów, w tym podziału obowiązków wynikających z organizacji seminarium COPA GEOPA. Seminarium odbędzie się w Warszawie 19-21 maja br.

Z ŻYCIA FEDERACJI 26-28 MARCA,