8 marca w gmachu resortu rolnictwa odbyła się konferencja "Gospodarowanie nawozami a ochrona wód". Celem spotkania było przestawienie obowiązków i zaleceń dla rolnika, wynikających z ustawy z  20 lipca 2017 roku - Prawo wodne oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu", tzw. programu azotanowego. Federację reprezentował prezes Leszek Dereziński.

7 marca w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie zarządu Związku Pracodawców - Dzierżawców i Pracodawców Rolnych z udziałem senatora PiS Józefa Łyczaka; Piotra Józefiaka, specjalisty Ośrodka Enterprise Europe Noetwork; Tomasza Urbanowicza, dyrektora Toruńskiego Parku Technologicznego oraz Witolda Dzierżaka, zastępcy dyrektora OT KOWR w Bydgoszczy. Spotkanie dotyczyło przede wszystkim  możliwości wsparcia w rozwoju biznesu dzięki zindywidualizowanej pomocy, dostępu do finansowania i nowych partnerów biznesowych. Senator Łyczak omówił projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W posiedzeniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

5 marca w Sejmie odbyło się posiedzenie podkomisji stałej ds. utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności. Tematem posiedzenia była informacja ministra rolnictwa na temat prac dotyczących zmian struktury i finansowania inspekcji weterynaryjnej, którą przedstawił Rafał Romanowski, podsekretarz stanu w MRiRW. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

1-2 marca w Jasionce k. Rzeszowa odbyło się II Europejskie Forum Rolnicze. Jednym z najważniejszych elementów dwudniowego spotkania były debaty dotyczące rozwoju rolnictwa po 2020 r. W forum uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

1 marca w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbył się niezwykle burzliwy panel dyskusyjny - "VAT w rolnictwie. Nowe wyzwania". Organizatorem spotkania był IRGŻ oraz SGGW. Podkreślano, że miarą prawidłowego zdefiniowania byłaby ujednolicona stawka VAT, odnosząca się  do całego łańcucha wyprodukowanego towaru - od pola do stołu. Ze względu na zróżnicowane podejście do tematu zdecydowano, że dyskusja zostanie zgłoszona jako temat pilny na najbliższym posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju Rolnictwa przy prezydencie RP. W panelu uczestniczyła Barbara Jaworska z biura Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 1-8 MARCA,