28 lutego w Borkach Małych k. Olesna odbyło się zebranie członków
Opolskiego Związku Producentów Rolnych. Podczas spotkania podsumowano
działalność związku w 2018 roku, a także omówiono najważniejsze problemy
dotyczące gospodarstw na Opolszczyźnie. Wieczorem odbył się tradycyjny
Bal Producenta Rolnego.

26 lutego porządkiem obrad senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

24 lutego w Warszawie w hotelu Sobieski odbył się V Kongres Rolnictwa RP. Organizatorem wydarzenia było Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych. Tematami kongresu były: zmiany w ustawie o egzekucjach komorniczych, likwidacja utrudnień przy zatrudnianiu obcokrajowców w rolnictwie, powszechne ubezpieczenie płodów rolnych i restrukturyzacja zadłużenia gospodarstw rolnych. Występujący w trakcie kongresu rolnicy zgłosili następujące postulaty: wypłaty wszelkich niewypłaconych odszkodowań dla rolników, likwidacja ASF w Polsce poprzez m.in. odstrzał sanitarny dzików z zachowaniem zasad humanitaryzmu, interwencja na rynku trzody chlewnej poprzez: zakaz budowy wielkoprzemysłowych chlewni przez koncerny i zakłady mięsne oraz  wprowadzenie programu odbudowy hodowli prosiąt w Polsce. Kolejnymi postulatami był rozwój rynków lokalnych i wsparcie gospodarstw rodzinnych m.in. poprzez rozwój sprzedaży bezpośredniej na platformach internetowych oraz rozwój dystrybucji lokalnej, oddłużenie rolnictwa oraz przyjęcie dedykowanej polityki kredytowej dla rolników - kredyty, wzorem gospodarek zachodnich na 20 do 30 lat, wprowadzenie powszechnego ubezpieczenia płodów rolnych i zmiana ustawy o funduszach promocji. Kongres krytycznie odniósł się do działalności Krajowej Rady Izb Rolniczych i powołanej do życia instytucji Porozumienia Rolniczego. W kongresie uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

Z życia Federacji 24-28 lutego,