19 lutego sejmowa Komisja Rolnictwa obradowała na trzech posiedzeniach. Porządkiem pierwszego było wysłuchanie informacji na temat planowanych zmian stawek podatku VAT w rolnictwie, w szczególności na napoje i nektary zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego i warzywnego. Na kolejnym posiedzeniu komisja rozpatrzyła informację ministra rolnictwa na temat realizacji ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, z uwzględnieniem ich wpływu na rynki zbytu oraz efektywność wydatkowania pieniędzy. Ostatnie, trzecie posiedzenie tego dnia dotyczyło problemu ASF i było posiedzeniem wspólnym dwóch komisji: Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematem spotkania była informacja nt. aktualnie podjętych działań ograniczających liczbę dzików w Polsce, w celu zwalczania wirusa ASF, którą przedstawili: minister środowiska Henryk Kowalczyk oraz wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński. W posiedzeniach uczestniczyła Barbara Jaworska.

15-17 lutego w Łodzi odbyły się XIX Międzynarodowe Targi Ferma Bydła oraz XXII Międzynarodowe Targi Ferma Świń i Drobiu. To kolejna edycja specjalistycznych targów FERMA. W imprezie uczestniczyli członkowie Federacji z woj. łódzkiego, wielkopolskiego, a także zachodniopomorskiego.

15 lutego w Warszawie w biurze Federacji członkowie zarządu: Leszek Dereziński, Mariusz Olejnik oraz Zygmunt Jodko spotkali się, aby szczegółowo omówić program konferencji organizowanej przez Federację ZPDiWR 25 kwietnia 2019 r.

15 lutego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie zarządu Federacji z Justyną Matys, dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią MRiRW oraz Mariuszem Drozdowskim, naczelnikiem Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego w Departamencie Gospodarki Ziemi. Omawiano sprawy nurtujące towarowe gospodarstwa rolne, m.in. projekt UKUR, przedłużania umów dzierżawnych, zamianę gruntów rolnych, a także ubezpieczeń rolniczych w odniesieniu do klęsk żywiołowych. Federację reprezentowali: Leszek Dereziński, Mariusz Olejnik i Zygmunt Jodko.

Z Życia Federacji,15-19 lutego ,