13 lutego w Bydgoszczy, w hotelu Wodnik odbyło się spotkanie Grupy Dyskusyjnej w Polsce "Ziemia jest wieczna". Celem projektu LIFE jest zaangażowanie prywatnych właścicieli nieruchomości rolnych w krajowe i regionalne działania, które doprowadzą do wypracowania nowych rozwiązań ochrony środowiska. Potrzebne jest stworzenie zaleceń nowych i bardziej efektywnych działań dotyczących ochrony środowiska w zakresie przepisów administracyjnych, wytycznych, wsparcia finansowego i zachęt podatkowych. Otwarcia spotkania dokonał Roman Wiatrowski, prezes zarządu Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Organizatorami wydarzenia był związek oraz ELO.

13 lutego w Bydgoszczy odbyło się Walne Wyborcze Zebranie Członków Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Przedstawiono działalność związku, nie było zastrzeżeń co do pracy zarządu w zakresie merytorycznym, jak i finansowym. Prezesem na nową kadencję został wybrany Roman Wiatrowski, a wiceprezesem Benedykt Ślęzak. Członkami zarządu zostali: Leszek Dereziński, Silwana Oczkowska, Antoni Parsęta, Aleksander Szymański oraz Jacek Karmowski.

12 lutego porządkiem obrad senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie: 1) informacji ministra rolnictwa na temat przygotowań do realizacji ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne; 2) informacji ministra na temat proponowanych zmian legislacyjnych dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Informacje przedstawił Rafał Romanowski, podsekretarz stanu w MRiRW.

12 lutego w biurze Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy odbyło się spotkanie zarządu związku z Emmanuellą Mikosz reprezentującą European Landowners' Organization (ELO) nt. tegorocznego kongresu EKMA. Wzorem lat ubiegłych odbędzie się on 5-6 listopada br. w hotelu Rubbens&Monet w Łysomicach k. Torunia. Tematami wiodącymi kongresu będą: perspektywy rozwoju rolnictwa i produkcja roślinna w zmianach klimatycznych, w tym zapobieganie suszy. W spotkaniu uczestniczył Roman Wiatrowski, prezes bydgoskiego związku.

Z Życia Federacji, 12-13 lutego,