15 listopada sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację ministra rolnictwa na temat rozwoju sektora wieprzowiny w świetle Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Przedstawiciele resortu rolnictwa zaprezentowali informacje dotyczące wsparcia sektora wieprzowiny w Polsce w ramach PROW 2014-2020 oraz rozwoju sprzedaży wieprzowiny w ramach krótkich łańcuchów dostaw, głównie zmiany przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności oraz prawa podatkowego. W konferencji uczestniczył przedstawiciel biura Federacji oraz Aleksander Dargiewicz, dyrektor biura Krajowego Związku Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej.

15 listopada drugi dzień kongresu był nakierowany na nowoczesne, precyzyjne i odpowiedzialne rolnictwo, a także dialog obywatelski i prognozy zmian w WPR po 2020 r. W konferencji uczestniczyli: Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski, Justyna Matys, dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią MRiRW, Anna Zając-Plezia, dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem KOWR, Bogdan Podgórski, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarowania Zasobem KOWR, a także dyrektor i pracownicy bydgoskiego oddziału ARiMR.

14 listopada w trakcie konferencji w Łysomicach odbyło się posiedzenie zarządu Federacji dotyczące najważniejszych, bieżących problemów dzierżawców. Poruszono m.in. temat obrotu ziemią, w tym kłopoty z przedłużeniem dzierżaw, temat suszy i nieotrzymywania przez towarowe gospodarstwa rolne odszkodowań, a także omówiono sprawy organizacyjne Federacji. Podpisane zostało porozumienie o wzajemnej współpracy między Federacją ZPDiWR i Polskim Towarzystwem Rolniczym.

14-15 listopada w Łysomicach k. Torunia odbyła się V edycja Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu zorganizowana przez Związek Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Federację Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz przez ELO (European Landowners' Organization - Europejska Organizacja Właścicieli Ziemskich). Wydarzenie adresowane było do przedstawicieli towarowych i rodzinnych  przedsiębiorstw prowadzących zróżnicowaną produkcję roślinną i zwierzęcą. Uroczystego otwarcia kongresu dokonali: Roman Wiatrowski, Leszek Dereziński i Emmanuelle Mikosz. Pierwszy dzień spotkania dotyczył w głównej mierze WPR do roku 2020, w tym krajowego programu wsparcia rolnictwa i producentów żywności. O przyszłej perspektywie WPR 2021-2027, zmianach i zagrożeniach mówił poseł do Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski, który jest przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE. "Zrozumieć politykę Unii Europejskiej" to wykład Emmanuelle Mikosz, która także wskazywała na zmniejszone środki na rolnictwo towarowe  w kolejnej perspektywie WPR. Obrót ziemią w Polsce przedstawił Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji. Kolejnymi panelami były: gospodarka wodna w gospodarstwie rolnym i zmiany klimatyczne, uprawy roślinne - perspektywy i prognozy dla producentów rolnych. Był także panel ekspertów, którzy odpowiadali bezpośrednio na zadawane z sali pytania, dotyczące  tego, jak sobie radzić z uprawami rzepaku, buraków cukrowych, ziemniaków i zbóż. Pytań było wiele, eksperci odpowiadali merytorycznie. Pierwszy dzień zakończył się bankietem z okazji 25-lecia Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy.

7 listopada Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa zorganizowała w Warszawie konferencję "Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wody". Temat ten został omówiony przez dr Monikę Szymońską, prezes FDPA. Pracownicy naukowi z IUNG w Puławach, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przedstawili przyczyny i skutki zanieczyszczenia wód azotem ze źródeł rolniczych na tle całości wymagań ochrony środowiska w rolnictwie. Pokazali  także program działań, który spowoduje zmniejszenie zanieczyszczeń wód azotanami  pochodzenia rolniczego oraz omówił  możliwości ich zapobiegania. W konferencji uczestniczył Mariusz Olejnik.

7 listopada w Pałacu Kultury i Nauki odbyła się VI edycja konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie. Zgromadziła ponad 1200 gości, którzy mogli wysłuchać licznych debat i zróżnicowanych tematycznie wykładów. W konferencji uczestniczył Mariusz Olejnik, wiceprezes zarządu Federacji.

7 listopada sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk nr 2914). Projekt dotyczył wprowadzenia rozwiązań mających na celu zmniejszenie kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych poprzez zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych oraz wprowadzenie limitu zużycia oleju napędowego do 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła.

z życia Federacji 7-15 listopada,