27 kwietnia w resorcie rolnictwa odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Sektora Wołowiny z ministrem rolnictwa w celu zaprezentowania wyników prac nad dokumentem strategii rozwoju sektora wołowiny opracowanego przez branżowe organizacje rolnicze i przetwórców mięsa wołowego. W spotkaniu wziął udział Waldemar Dobrowolski, członek zarządu Federacji.

25 kwietnia w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie ministra Krzysztofa Jurgiela z przedstawicielami Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Gośćmi zaproszonymi byli także: Witold Strobel, dyrektor generalny KOWR, Zbigniew Abramowicz, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią MRiRW oraz Joanna Czapla, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich MRiRW. Głównym tematem spotkania był projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Omawianym tematami były także  dopłaty bezpośrednie, w tym zazielenianie, przyszłość biogazowni rolniczych w Polsce, program rozwoju roślin bobowatych (zastąpienie soi)  i wykorzystanie surowców białkowych pochodzenia rodzimego w paszach dla zwierząt.

22 kwietnia Feliks Skotnicki, prezes Związku Pracodawców Rolnych w Szczecinie uczestniczył w konferencji poświęconej gospodarowaniu ziemią SP i projektowi ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Konferencja odbyła się w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczej w Barzkowicach. Prezentacji tematu dokonał Krzysztof Ardanowski, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wystąpienia prezesa Skotnickiego i prezesów spółek: Mieczysława Pietrzyka (ROLMIX Sp. z o.o.) i Stanisława Kaśkiewicza (AGROWAR Sp. z o.o.), którzy ze względów ekonomicznych nie oddali 30 proc. dzierżawionej ziemi w myśl ustawy z 16.09.2011 r. przybliżyły temat prowadzącemu. Podkreślano przede wszystkim problem ludzi, którzy tracą pracę bez szans na zatrudnienie gdziekolwiek indziej. Poseł Ardanowski zobowiązał się do włączenia swojej wiedzy i doświadczenia przy pracach nad projektem ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w Sejmie.

20 kwietnia Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK - FARMER ROKU zorganizował Konferencję nt. "Gospodarka ziemią". Odbyła się ona w Ciechocinku w Centrum Konferencyjnym. W trakcie konferencji poruszano m.in. sprawy kształtowania się cen ziemi rolnej w Polsce od 2015 do 2017 r. Według danych z 2017 r. najwięcej za ziemię Skarbu Państwa trzeba było zapłacić w woj. śląskim, łódzkim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Najtańsza ziemia znajduje się na Podkarpaciu i woj. świętokrzyskim. Jednoznacznie podkreślono, że dzierżawa jest priorytetową formą gospodarowania. W 2016 r. wyniosła ona ponad 59 tys. ha. Podkreślono, że w październiku 2017 r. Komisja Europejska opublikowała istotny dla rynku ziemi rolniczej komunikat. Zamieściła w nim informację mającą ułatwić państwom członkowskim ochronę przed spekulacją cenową i koncentracją własności. Przywilej pierwokupu przyznać można rolnikom dzierżawiącym grunty rolne, sąsiadom, współwłaścicielom gruntów oraz Skarbowi Państwa. W konferencji uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 20-27 KWIETNIA,