9 kwietnia w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie Joachima Rukwieda, przewodniczącego Komitetu Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA), Krzysztofa Jurgiela, ministra rolnictwa i rozwoju wsi, z przedstawicielami polskich organizacji należących do COPA. Minister Jurgiel poruszył dwa istotne problemy. Pierwszy dotyczył kwestii konwergencji, czyli wyrównania płatności bezpośrednich dla wszystkich rolników Unii Europejskiej. Drugi zaś dotyczył wsparcia działań resortu rolnictwa w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Przewodniczący COPA Joachim Rukwied zgodził się z postulatami ministra Jurgiela, że tematy te powinny być priorytetem w budżecie UE. W konferencji prasowej uczestniczyła Barbara Jaworska z biura Federacji.

7 kwietnia w Ciechocinku w Centrum Konferencyjnym - Pałac Łazienki Halina Szymańska, szefowa Kancelarii  Prezydenta RP, powitała uczestników X Forum Rolników Pomorza i Kujaw. Podkreśliła wielki potencjał jakim dysponuje polska wieś, a zwłaszcza rolnictwo na Pomorzu i Kujawach, gdzie połowa dochodów województwa pochodzi z produkcji rolno-spożywczej. W Dworku Prezydenta RP w Ciechocinku uczestnicy Forum mogli także zobaczyć wystawę z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości - "Niepodległa. Ojcowie Niepodległości". W wydarzeniu wzięli udział parlamentarzyści: Jan Krzysztof Ardanowski wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zbigniew Sosnowski, Paweł Szramka oraz senator Józef Łyczak. W forum uczestniczył prezes zarządu Leszek Dereziński.

5 kwietnia Polskie Towarzystwo Rolnicze w Brodach k. Poznania zorganizowało spotkanie, którego celem było podsumowanie i ocena sytuacji środowiska rolniczego na tle nowo tworzonego prawa - projektu zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Sprawy omawiane dotyczyły głównie  środowiska dzierżawców gospodarujących na gruntach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wypracowano zasady współpracy pomiędzy organizacjami i przedstawiono projekt nowych  procedur, które pozwolą na większą kontrolę decyzji dotyczących środowiska dzierżawców, jakie zapadają w resorcie rolnictwa. W spotkaniu wśród wielu zaproszonych organizacji rolniczych uczestniczył zarząd Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych: Leszek Dereziński, Mariusz Olejnik, Roman Jankowski, Zygmunt Jodko oraz Hubert Kulesza. Owocem spotkania było podpisanie przez uczestników spotkania projektu Ponadregionalnego Porozumienia Rolników.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 5-9 KWIETNIA,