27 marca we Wrześni odbyło się posiedzenie zarządu Federacji. Tematami spotkania były m.in. dalszy ciąg dyskusji dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, sprawy aktualne nurtujące dzierżawców i spotkanie z Franciszkiem Nowakiem, prezesem zarządu Polskiego Towarzystwa Rolniczego.

23-24 marca Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej po raz kolejny zorganizował Europejskie Forum Rolnicze. Wydarzenie to miało miejsce w Jasionce koło Rzeszowa. Głównym tematem obrad Forum była Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku. Minister Krzysztof Jurgiel wraz z komisarzem ds. rolnictwa UE Philem Hoganem oraz ministrami rolnictwa Francji, Czech i Węgier dyskutował o możliwości wyrównania dopłat bezpośrednich dla rolników krajów unijnych. W maju tego roku Rada Unii Europejskiej podejmie decyzje odnośnie przyszłości WPR po 2020 r. Komisarz Hogan podkreślił, że Brexit będzie miał wpływ na unijny budżet, a tym samym na WPR. Wyraził opinię, że rolnicy muszą mieć zapewnione bezpieczeństwo finansowe, powinien także następować dalszy rozwój obszarów wiejskich. Minister Jurgiel podkreślał, że przy ustalaniu nowego unijnego budżetu powinna być brana pod uwagę konkurencyjność, bezpieczeństwo żywnościowe i jakość życia wiejskiego. Drugi dzień Forum to debaty związane z wyzwaniami i szansami stojącymi przed europejskim rolnictwem. Dyskutowano na temat nowych technologii, a także biogazie i azocie. Uczestniczący w panelu dyrektor generalny ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Komisji Europejskiej Jerzy Plewa podkreślił, że pieniądze na innowacje w rolnictwie nie są przypisane do krajów, a wysokość środków jakie otrzymuje dany kraj zależy od aktywności poszczególnych ośrodków badawczych.

22 marca w porządku obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi znalazła się informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wykorzystywania antybiotyków w produkcji zwierzęcej w województwie lubuskim. Wyniki kontroli wskazały na powszechność stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej, uzasadnioną względami leczniczymi. Stwierdzono także niewystarczający nadzór nad sprzedażą produktów pochodzenia zwierzęcego na targowiskach oraz niedostateczny nadzór weterynaryjny nad obrotem produktami pochodzenia zwierzęcego na targowiskach miejskich. W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w MRiRW - Zbigniew Babalski. Federację reprezentowała Barbara Jaworska.

21 marca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację w sprawie rozprzestrzeniania się wirusa ASF. Informację przedstawił sekretarz stanu w MRiRW, pełnomocnik rządu ds. zwalczania ASF - Jacek Bogucki, który przekazał, że stwierdzono 790 przypadków ASF u dzików w czterech województwach (woj. podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim i mazowieckim) oraz cztery ogniska ASF u świń. Aktualnie jest aktywnych siedem obszarów występowania choroby, przy czym pięć z nich znajduje się na terenie przygranicznym. Sytuacja ta spowodowała, że resort zdecydował się na postawienie płotu na wschodniej granicy kraju. ASF pojawił się także w Czechach i we Włoszech. Szczegółowo zostały omówione wymagania dotyczące zabezpieczenia gospodarstw, w których utrzymywane są świnie (rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 9 lutego 2018 r.) w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. W posiedzeniu uczestniczył Aleksander Dargiewicz z Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej, która jest członkiem Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 21-27 marca,