16-18 lutego w Łodzi odbyły się XVIII  Międzynarodowe Targi Ferma Bydła i XXI Międzynarodowe Targi Ferma Świń i Drobiu. W trakcie targów odbyło się kilka paneli branżowych: Forum Hodowli Bydła - Produkcji Mleka i Żywca Wołowego, Forum Polsko-Ukraińskie, Forum Hodowli Trzody Chlewnej, a także Forum Hodowli Drobiu. W targach wzięli udział prezesi związków regionalnych wchodzących w skład Federacji.

16 lutego w Warszawie w siedzibie Krajowego Zrzeszenia Spółdzielczości Mleczarskiej odbyło się spotkanie z Czesławem Siekierskim, przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego zatytułowane "Przyszłości rolnictwa i produkcji żywności - najważniejsze pytania i odpowiedzi". W trakcie spotkania przewodniczący podkreślił, że po 2020 roku muszą być wydzielone środki na obronność, uchodźców, zmiany klimatyczne i ochronę granic. Następuje zmniejszenie budżetu UE z powodu brexitu. Tak więc w kasie UE brakuje 25 mld euro. Trzeba będzie zwiększyć składkę narodową oraz wprowadzić oszczędności, polegające na zmniejszeniu kwoty w dziale - polityka spójności. W posiedzeniu uczestniczył wiceprezes Waldemar Rolewski.

14 lutego w Warszawie w gmachu resortu rolnictwa odbyło się kolejne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. Porządek obrad obejmował: pytania do ministra Krzysztofa Jurgiela, projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP z 1991 roku. Oprócz tego informację w sprawie stanowiska rządu do komunikatu KE "Przyszłość rolnictwa i produkcja żywności" i program hodowli koni w Polsce. Federację reprezentował prezes Leszek Dereziński, który jest przewodniczącym Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie.

13 lutego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne, w trakcie którego kontynuowano omawianie propozycji zgłoszonych do projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie innych ustaw oraz w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Z ramienia Federacji w spotkaniu uczestniczyli: prezes Leszek Dereziński, a także wiceprezes Mariusz Olejnik.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 13-18 Lutego ,