W gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja prasowa ministra Krzysztofa Jurgiela i prezesa ANR Waldemara Humięckiego nt. nadużyć w państwowych stadninach koni arabskich czystej krwi. Minister Krzysztof Jurgiel poinformował zebranych o złożonym do prokuratury doniesieniu o możliwości popełnienia przestępstwa przez zarządzających stadninami w Janowie Podlaskim i Michałowie. W konferencji uczestniczył Mariusz Olejnik, wiceprzewodniczący rady Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 8 MARZEC