W Sejmie odbyło się także posiedzenie podkomisji stałej ds. utworzenia Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Projekt ustawy z 17 lutego 2017 r. nie tylko zmienił nazwę urzędu w stosunku do projektu ustawy z lipca 2016 r., ale także został mocno rozbudowany i nie został poddany konsultacjom społecznym (co wywołało ogromny sprzeciw obecnych na podkomisji). Wiele artykułów ustawy dotyczących kontroli weterynaryjnej budziło duży niepokój. PIBZ ma rozpocząć pracę od stycznia 2018 r. Od października tego roku powołany zostanie pełnomocnik, którego zadaniem będzie przygotowanie wdrożenia ww. ustawy. 10 tys. osób otrzyma automatycznie wypowiedzenie z pracy. Po trzech miesiącach, czyli od 1 stycznia 2018 r., na określonych zasadach pracownicy dawnych inspekcji zostaną przyjęci ponownie do pracy w PIBZ. Dyrektor departamentu bezpieczeństwa żywności i weterynarii resortu rolnictwa Krystian Popławski poinformował o głównych założeniach projektów. Zgodnie z nimi, zostanie powołany główny inspektor bezpieczeństwa żywności, który będzie miał 5 zastępców. Głównego inspektora będzie powoływał i odwoływał prezes Rady Ministrów na wniosek ministra rolnictwa. W posiedzeniu podkomisji uczestniczył przedstawiciel Federacji. Wg przewodniczącej podkomisji Doroty Niedzieli (PO), projekty mogą trafić do Sejmu w czerwcu, a prace w parlamencie mogą przeciągnąć się do jesieni, co oznacza, że styczniowy termin rozpoczęcia działalności przez nową inspekcję jest mało prawdopodobny, tym bardziej że wiele zapisów projektu budzi ogromne kontrowersje. W posiedzeniu podkomisji uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI 8 marca,