Odbyło się kolejne posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedmiotem posiedzenia były informacje ministrów: energii oraz rolnictwa o stanie i rozwoju energetyki odnawialnej na obszarach wiejskich oraz informacje na temat problemów małoskalowej energetyki odnawialnej na obszarach wiejskich, które przedstawił prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej, członek Narodowej Rady Rozwoju Grzegorz Wiśniewski. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI 8 marca,