Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji ministrów: rolnictwa i rozwoju wsi oraz rozwoju i finansów nt. "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 (z perspektywą do 2030 r.)". Wyrównanie poziomu jakości życia między obszarami wiejskimi a miastami oraz zwiększenie dochodów gospodarstw domowych na wsi - to jeden z głównych celów strategii. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI 8 marca,