30 stycznia porządkiem obrad senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było omówienie sytuacji na rynku trzody chlewnej i związane z tym zagadnieniem rozporządzenie ministra rolnictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem wirusa ASF, który przekroczył linię Wisły. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

30 stycznia w Poznaniu w sali konferencyjnej siedziby spółki AGRII PLUS odbyło się spotkanie członków zarządu Federacji dot. wypracowania stanowiska w sprawie zasad dzierżaw nieruchomości rolnych w kontekście protokołu z dnia 18 stycznia br. z Departamentu Gospodarki Ziemią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W spotkaniu uczestniczyli: Leszek Dereziński, Mariusz Olejnik, Zygmunt Jodko, Hubert Kulesza, Grzegorz Brodziak oraz Romuald Jankowski.

Z ŻYCIA FEDERACJI 30 stycznia,