24 stycznia wspólnie obradowały komisje rolnictwa i rozwoju wsi oraz do spraw Unii Europejskiej, w trakcie którego przeprowadzono pierwsze czytanie i rozpatrzono poselski projekt uchwały w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r. (druk nr 2168). Projekt przedstawiał poseł Robert Telus (PiS). Celem projektu jest zaznaczenie polskiej aktywności toczącej się debaty na forum Unii Europejskiej na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej po 2020 roku. Federację podczas posiedzenia reprezentował członek zarządu Hubert Kulesza oraz Barbara Jaworska.

24 stycznia w Sejmie obradowała podkomisja do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie, w tym fundusz odszkodowawczy (druk nr 1042). Po wielu zabiegach ostatecznie podkomisja prowadzona przez poseł sprawozdawcę Annę Paluch (PiS) pochyliła się nad pakietem kilkunastu poprawek PO i Nowoczesnej. Dotyczyły one m.in. ochrony konstytucyjnego prawa własności i zakazu wchodzenia myśliwych na prywatne posesje, odsunięcia polowań od zabudowań mieszkalnych na co najmniej 500 m, wprowadzenia obowiązku publicznego informowania o polowaniach, skreślenia w ustawie pojęcia "tradycji łowieckiej" oraz wprowadzenie zakazu polowań zbiorowych oraz polowań z udziałem dzieci. Wszystkie poprawki opozycji zostały następnie odrzucone większością posłów PiS. Ustawa trafi teraz na połączone posiedzenia komisji rolnictwa i rozwoju wsi oraz  środowiska. W posiedzeniu uczestniczyli: Hubert Kulesza i Barbara Jaworska.

24 stycznia odbyło się posiedzenie podkomisji stałej do spraw monitoringu WPR. Wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki zaprezentował oczekiwania resortu rolnictwa względem propozycji zmian we Wspólnej Polityce Rolnej po 2020 roku. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

Z ŻYCIA FEDERACJI 24 stycznia,