19 stycznia w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie konsultacyjne ministra Henryka Kowalczyka i podsekretarza stanu w MRiRW Rafała Romanowskiego nt. nowelizacji ustawy Prawo łowieckie, w tym funduszu odszkodowawczego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji rolniczych, rolnicy, myśliwi, leśnicy i przedstawiciele organizacji ekologicznych. Wiceminister Romanowski wyjaśnił, że czym innym jest normalne polowanie, a czym innym odstrzał sanitarny dzików zarządzony w celu ich depopulacji w związku z zagrożeniem związanym z wirusem ASF, który jest śmiertelny dla trzody chlewnej. Poinformował również o planowanym wymogu bioasekuracji na terenie całego kraju. Henryk Kowalczyk stwierdził, że konieczne jest zlikwidowanie choroby ASF przy czynnym udziale myśliwych. Drugą ważną sprawą jest wypracowanie dobrego kompromisu dotyczącego nowelizacji Prawa łowieckiego, w którym będą uwzględnione prawa rolnika, myśliwego, leśnika i ekologa. Federację reprezentowała Barbara Jaworska.

18-21 stycznia odbyła się siódma edycja Międzynarodowych Targów Rolniczych Polagra-Premiery na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wzorem lat ubiegłych największą powierzchnię ekspozycyjną zajęły maszyny rolnicze, tj. traktory, kombajny, pługi, brony, sadzarki, siewniki, opryskiwacze oraz sprzęt wykorzystywany do transportu. W sumie rolnicy zobaczyli 500 marek maszyn rolniczych. Warto podkreślić, że Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych była patronem branżowym wydarzenia.

Z ŻYCIA FEDERACJI 18-21 stycznia,