17 stycznia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie z przedstawicielami niektórych organizacji rolniczych, m.in. Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Ze strony resortu rolnictwa obecni byli: Grzegorz Wykowski, dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego MRiRW, Zbigniew Abramowicz, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią MRiRW oraz Adam Struziak, dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem KOWR. Federację reprezentowali: Leszek Dereziński, Mariusz Olejnik i Barbara Jaworska. Celem spotkania było omówienie kwestii związanych z dzierżawą nieruchomości rolnych w kontekście wprowadzenia zmian w ustawach regulujących zagadnienia dzierżawy.

17 stycznia w gmachu resortu rolnictwa odbyło się spotkanie wiceministra rolnictwa Rafała Romanowskiego i Ewy Markowskiej-Bzduchy, dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej MRiRW z przedstawicielami niektórych organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe polskich rolników w COPA-COGECA i COPA-GEOPA. Celem spotkania było poinformowanie organizacji rolniczych, że od tego roku zmienia się sposób płatności składki narodowej, która uwidoczniona zostanie w najbliższym czasie w rozporządzeniu ministra rolnictwa. Od tego roku 1 proc. składki narodowej pokrywać będą organizacje rolnicze z własnych środków finansowych, zaś 99 proc. składki pokrywana będzie ze środków resortu rolnictwa. W spotkaniu uczestniczyli: Leszek Dereziński, Mariusz Olejnik oraz Barbara Jaworska.

Z ŻYCIA FEDERACJI 17 stycznia,