16 stycznia w biurze Federacji przy ulicy Hożej w Warszawie odbyło się posiedzenie zarządu Federacji, składające się z dwóch części. Porządkiem obrad pierwszej części  były sprawy organizacyjne Federacji, zaś drugą część to spotkanie członków zarządu z zaproszonymi gośćmi: Krzysztofem Podhajskim, Adamem Tańskim, dr. Józefem Pyrgiesem i dr. Januszem Rowińskim nt. koncepcji krajowej polityki rolnej po 2020 r. Federacja została zaproszona do wzięcia udziału w konferencji rolniczej w Jasionce koło Rzeszowa ("Kraje Europy Środkowej w obliczu reformy WPR"). Kolejnym ważnym przedsięwzięciem Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej jest  realizowany projekt badawczy "Problemy polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej do 2020 i po 2020 roku", który zakończy się zorganizowaniem konferencji krajowej. Wydarzenie to odbędzie się w gmachu resortu rolnictwa na przełomie maja i czerwca. Federacja otrzymała zaproszenie do udziału w tym przedsięwzięciu. W spotkaniu uczestniczyli: Romuald Jankowski, Mariusz Olejnik, Zygmunt Jodko, Huber Kulesza, Grzegorz Brodziak oraz Andrzej Okoniewski.

Z ŻYCIA FEDERACJI 16 stycznia,