W Warszawie w Pałacu Prezydenckim odbyło się pierwsze w 2017 roku spotkanie sekcji "Wieś, rolnictwo" Narodowej Rady Rozwoju, które poświęcone było między innymi konsultacjom społecznym oraz dyskusji nad dwoma projektami ustaw: o powołaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przez połączenie ANR i ARR oraz o zmianie ustawy Prawo łowieckie. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI 7 lutego,