7 grudnia sejmowe komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa kontynuowały rozpatrywanie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Dotyczy ustanowienia w krajowym porządku prawnym obowiązku powiadomienia właściwych polskich władz o lokalizacji upraw GMO, obowiązku jej zgłoszenia i sposobu podania do publicznej wiadomości. Komisje przyjęły następujące poprawki: 1) zwiększenie odległości umożliwiającej wpis uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO z 10 km do 30 km od granicy obszaru, dla którego ustanowiono formę ochrony przyrody, 2) rozszerzenie grona podmiotów opiniujących dokonanie wpisu uprawy GMO bez wymaganego wpisu do rejestru. Temat będzie kontynuowany na kolejnym posiedzeniu obu komisji. W posiedzeniu uczestniczyli: Ewa Lech, podsekretarz stanu w MRiRW i Andrzej Szweda-Lewandowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Z ramienia Federacji w posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

Z ŻYCIA FEDERACJI 7 grudnia,