7 grudnia porządkiem obrad komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było przedstawienie informacji resortów: rolnictwa oraz rozwoju i finansów nt. aspektów polityki handlowej UE w 2017 r. oraz struktury importu i eksportu produktów rolno-spożywczych. W okresie styczeń-wrzesień 2017 r. sprowadzono do Polski artykuły rolno-spożywcze o wartości 3,8 mld euro (wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. o 10,7 proc.). Udział w imporcie do UE - 70,2 proc. towarów o wartości 9,7 mld euro (w stosunku do 2016 r. - wzrost o 11,8 proc.), największym eksporterem do Polski są Niemcy. Głównymi towarami rolno-spożywczymi (pod względem wartości) importowanymi do Polski w 2017 były: mięso wieprzowe, ryby świeże i filety rybne, makuchy sojowe i karma dla zwierząt. Wartość eksportu produktów rolno-spożywczych w okresie styczeń-wrzesień 2017 r. to 19,9 mld euro (wzrost o 12.3 proc.). Do państw Unii eksportowaliśmy 81,3 proc. towarów (główni odbiorcy to Niemcy, Wielka Brytania, Holandia i Włochy). W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w MRiRW - Jacek Bogucki, podsekretarz stanu w MRiRW - Ewa Lech, prezes ARiMR - Maria Fajger oraz zastępca dyrektora generalnego KOWR - Łukasz Hołubowski.

Z ŻYCIA FEDERACJI 7 grudnia,