na kolejnym posiedzeniu sejmowa komisja rolnictwa wysłuchała informacji ministra rolnictwa oraz infrastruktury na temat zadań związanych z poprawą infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich. Z przedstawionych informacji wynika, że 36 proc. dróg lokalnych w Polsce jest w stanie złym, a 35 proc. w stanie "niezadowalającym". Zły stan techniczny dróg lokalnych wymaga stworzenia systemu wsparcia finansowego z budżetu państwa, szczególnie jeśli chodzi o poprawę jakości dróg powiatowych i gminnych. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa asygnuje na wsparcie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego środki w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, łącznie 3,8 mld zł, oraz w ramach rezerwy subwencji ogólnej - ponad 335 mln zł w roku 2017. Przedstawiciele rządu poinformowali, że na koniec 2015 r. na obszarach wiejskich istniało ponad 241 km sieci wodociągowej i prawie 93 tys. km sieci kanalizacyjnej. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji

Z ŻYCIA FEDERACJI 6 kwietnia ,