w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie członków Rady Dialogu Społecznego przy ministrze rolnictwa. Celem spotkania było przedyskutowanie wyników delimitacji (rozgraniczenia) ONW wg nowych zasad. Otwarcia spotkania dokonał wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki. Tematami dyskusji były: delimitacja ONW w okresie programowania 2014-2020, wyznaczenie obszarów z ograniczeniami naturalnymi (obecne ONW typ nizinny) w Polsce według nowych unijnych kryteriów, procedura zawężenia wyboru obszarów z ograniczeniami naturalnymi, metodyka wydzieleń zasięgów nowej kategorii obszarów ONW typ specyficznych, aktualizacja dotychczasowych zasięgów ONW typ górski oraz ONW typ specyficzny i stawki płatności. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI 6 kwietnia ,