W gmachu resortu rolnictwa odbyło się spotkanie wiceministra Zbigniewa Babalskiego i prezesa ANR Waldemara Humięckiego z członkami rady Federacji. Ze strony resortu rolnictwa obecni byli także: Justyna Matys, dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią MRiRW oraz Mariusz Drozdowski, naczelnik Wydziału Kształtowania Ustroju Rolnego. Agencję Nieruchomości Rolnych reprezentowała Anna Zając-Plezia, dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem.
Poruszano następujące problemy: wydłużanie dzierżaw rolniczych po wygaśnięciu starych umów dzierżawnych; działanie terenowych rad społecznych przy dyrektorach oddziałów terenowych ANR (potrzeba wprowadzenia jednolitych zasad - regulaminu działania rad), szybujące, często "nierealnie" wysokie czynsze dzierżawne, zasady przeprowadzania przetargów ograniczonych, przyznanie w nowej ustawie o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych Zasobu WRSP - Agencji Nieruchomości Rolnych prawa pierwokupu akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego. Ponadto w przypadku zmiany wspólnika lub przystąpienia nowego wspólnika do handlowej spółki osobowej, która jest właścicielem nieruchomości rolnej, Agencja działająca na rzecz SP będzie mogła złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej. Przepisy te mają zapobiegać w przejmowaniu nieruchomości rolnych przez osoby, które nie są rolnikami, a stały się wspólnikami w spółkach osobowych. Minister Babalski przedstawił "mapę drogową" ustaw cząstkowych, które mają doprowadzić do uregulowania obrotu gruntami rolnymi i stworzenia ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w Polsce. Drugą procedowaną ustawą będzie ustawa o dzierżawie rolniczej (rząd będzie korzystał także ze złożonego w zeszłej kadencji projektu ustawy o dzierżawie autorstwa Federacji). Zbigniew Babalski nakreślił zakres prac przy tworzeniu "Paktu dla rolnictwa", w którym będzie miejsce poświęcone byłym pracownikom PGR i konkretnej, znacznej pomocy finansowej (np. przyuczenie do konkretnego zawodu). Przekazał także informację o podejmowanych pracach resortu na forum Unii Europejskiej dot. zmniejszenia degresywności w dopłatach bezpośrednich, gdzie obowiązuje redukcja płatności o 100 proc. nadwyżki kwoty j.p.o.  ponad 150 tys. zł.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 6 Kwietnia