6 grudnia w gmachu resortu rolnictwa odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, w którym uczestniczył Leszek Dereziński, przewodniczący Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego. Porządkiem obrad były następujące tematy: 1) informacja o bieżącej działalności KOWR i ARiMR, 2) budżet rolny na 2018 r., 3) komunikat Komisji Europejskiej w sprawie WPR, 4) przyjęcie stanowisk rady w sprawie: projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, ostatnich zmian prawnych w zakresie przeprowadzania egzekucji komorniczych wobec rolników, 5) zmian w projekcie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ostatni punkt przedstawiał przewodniczący zespołu ds. KUR Leszek Dereziński. Przyjęto stanowiska dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz dzierżawy nieruchomości rolnych. Poruszono także założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz innych ustaw.

Z ŻYCIA FEDERACJI 6 grudnia,