6 grudnia porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi były wstępne ustalenia kontroli Najwyższej Izby Kontroli nt. "Realizacji programu bioasekuracji jako elementu zwalczania ASF" oraz informacji ministra rolnictwa w sprawie rozprzestrzeniającego się w Polsce wirusa ASF. W związku z faktem, że w kwietniu 2015 r. były wykryte trzy ogniska ASF u świń oraz czterdzieści cztery przypadki wirusa u dzików - założono, że cel programu zostanie osiągnięty, jeśli na tym obszarze świnie będą utrzymywane wyłącznie w gospodarstwach o najwyższym poziomie bioasekuracji, co w konsekwencji przyniosłoby zminimalizowanie ryzyka rozszerzania się wirusa ASF. Dynamicznie rozwijająca się sytuacja epizootyczna w Polsce, kilkadziesiąt nowych ognisk i kilkaset przypadków ASF oraz wysokie ryzyko niedostatecznych zabezpieczeń przeciwko ASF spowodowały, że w 2017 r. NIK podjęła kontrolę. Sprawdzeniem objęto trzynaście jednostek w okresie od kwietnia 2015 r. do czerwca 2017 r., tj. działalność MRiRW, Głównego Inspektoratu Weterynarii, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku i pięciu biur ARiMR w powiatach augustowskim, białostockim, hajnowskim, sejneńskim i sokólskim. Wyniki kontroli wykazały, że główny cel programu nie został zrealizowany i nie został osiągnięty. NIK przedstawiła niedociągnięcia i błędy.
Potwierdzono sto cztery ogniska ASF w stadach świń oraz ponad siedemset przypadków u dzików.
W końcu listopada 2017 r. zakażenie u dzików wystąpiło niestety po lewej stronie Wisły. Minister Krzysztof Jurgiel nie zgodził się z wynikami kontroli NIK i szczegółowo zapoznawał uczestników posiedzenia komisji z czynnościami, które wykonał resort rolnictwa, by zapobiec rozprzestrzenianiu się ASF. Czynności te były wykonane w ciągu ostatnich dwóch lat i pochłonęły blisko 40 mln zł. Jacek Bogucki, sekretarz stanu w MRiRW, poinformował zaś o rekompensatach dla rolników i możliwości uzyskania pożyczek oraz kredytów. Posłowie domagali się lepszego nadzoru nad Polskim Związkiem Łowieckim oraz zwiększenia środków na zwalczanie ASF. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI 6 grudnia,