8 listopada dnia odbyło się kolejne posiedzenie komisji rolnictwa na temat funkcjonowania spółki Elewarr i Krajowej Spółki Cukrowej. Informację przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Zbigniew Babalski. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

8 listopada odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwołane w trybie nadzwyczajnym na wniosek grupy posłów PO, Nowoczesnej i PSL. Tematem posiedzenia było rozprzestrzenianie się w Polsce afrykańskiego pomoru świń (ASF). W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji rolniczych, którzy domagali się m.in. zwiększenia działań resortu w zakresie likwidacji ognisk choroby. W posiedzeniu uczestniczyli: Aleksander Dargiewicz, dyrektor biura Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej i Barbara Jaworska z biura Federacji.

7-8 listopada w Bydgoszczy odbyła IV edycja Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu. Organizatorami byli: Związek Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz ELO (Europejska Organizacja Właścicieli Ziemskich). Uroczystego otwarcia kongresu dokonał prezes bydgoskiego związku Roman Wiatrowski i Emmanuelle Mikosz - przedstawiciel ELO. O działaniach Parlamentu Europejskiego wspomagającego konkurencyjność sektora agrobiznesu mówił europoseł Czesław Siekierski.

6 listopada porządkiem obrad połączonych komisji: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa było pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które uzasadniał pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej - Piotr Naimski. Federację reprezentował prezes Leszek Derezińsk.

6 listopada sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrywała i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 w zakresie części budżetowej - rolnictwo. Po wysłuchaniu informacji i dyskusji związanej z tym tematem - komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej. W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki. Z ramienia Federacji w posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

ZŻYCIA FEDERACJI,