sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 (druk 1428). Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w MRiRW Ryszard Zarudzki. Projekt ma na celu m.in. umożliwienie ministrowi rolnictwa upoważnienia do pełnienia funkcji jednostki centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wyłączenie jednostki z sektora finansów publicznych. FAPA jako fundacja finansowana ze Skarbu Państwa funkcjonować będzie do 31 grudnia 2017 r. Po tym terminie nastąpi jej likwidacja. Posłem sprawozdawcą został poseł Zbigniew Dolata (PiS). W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI 5 kwietnia ,