w trakcie obrad komisji rolnictwa odbyła się dyskusja na temat porządku dziennego posiedzenia dotyczącego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk 1308). Kukiz'15 i Nowoczesna złożyły dwa projekty dotyczące ww. ustawy. Pomyłka w druku tych projektów spowodowała, że nie były one omawiane. Obecny na posiedzeniu wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski zaproponował, aby projekty te były omawiane w terminie późniejszym, bowiem od wejścia ustawy z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych ZWRSP minie rok i będzie można dokonać właściwego podsumowania funkcjonującej ustawy. Po przeprowadzonej dyskusji przewodniczący komisji - poseł Jarosław Sachajko poinformował o uwzględnieniu wniosku poseł Pauliny Hennig-Kloski (Nowoczesna). Pierwsze czytanie projektów z druków nr 1308 i 1429 odbędzie się na kolejnym posiedzeniu komisji. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI 5 kwietnia ,