Porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi była ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. W trakcie posiedzenia zgłoszono szereg poprawek. Federację reprezentował Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 5 Kwiecień