W gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja w sprawie uzgodnień dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Mimo kilkugodzinnego posiedzenia, nie osiągnięto porozumienia. Przedstawiciele zakładów ubezpieczeniowych nie chcą sztywnych ram. Uważają, że górna granica ubezpieczenia powinna być uwolniona. Ustalono, że szefowi resortu rolnictwa zostaną przedstawione postulaty firm ubezpieczeniowych i wtedy zostanie uzgodniony dalszy tok działania. W konferencji uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 4 LUTY