W Bydgoszczy w siedzibie spółki Skinpolex odbył się XIX Krajowy Pokaz Skór Futerkowych. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie oraz spółka Skinpolex i Skinpolex Polska. W wystawie uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

Z ŻYCIA FEDERACJI 4 lutego,