5 września sejmowa komisja rolnictwa dyskutowała na temat działań rządu podjętych w sprawie pomocy dla rolników dotkniętych klęską suszy. Informację przedstawił wiceminister Rafał Romanowski. Według danych GUS, zbiory zbóż podstawowych szacuje się na mniejsze o ok. 14 proc. od ubiegłorocznych. Zbiory rzepaku i rzepiku o ok. 16 proc. mniejsze, a produkcję warzyw gruntowych i zbiory z łąk trwałych pierwszego pokosu ocenia się na mniejsze o ok. 8 proc. od ubiegłorocznych. Najtrudniejsza sytuacja jest w  województwach: lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim, w których powierzchnia trwałych użytków zielonych objętych ryzykiem suszy wynosi od 85 do 99 proc. Całkowita powierzchnia upraw rolnych dotkniętych klęską suszy wynosi 3435 tys. ha, a łączna wartość strat to 3 mld 689 mln zł. We wszystkich posiedzeniach 5 września uczestniczyła Barbara Jaworska z biura Federacji.

5 września na kolejnym posiedzeniu komisja rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o spółdzielniach rolników (druk nr 1425). Celem projektu jest kompleksowe uregulowanie zasad i sposobu funkcjonowania spółdzielni rolniczych m.in. poprzez stworzenie zachęt do powoływania przez rolników tego typu podmiotów. Komisja przyjęła sprawozdanie podkomisji. Sprawozdawcą został poseł Krzysztof Jurgiel (PiS).

5 września komisja rolnictwa rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem ASF na terytorium Polski (druk nr 2792). Uzasadnienie projektu przedstawił wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. Projekt ma na celu poszerzenie rozwiązań przewidzianych w ustawie z 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Obok dotychczas wskazanych produktów mięsnych uwzględniono mięsa ze świń wolnych od ASF utrzymywanych w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli ustanowionymi w związku z wystąpieniem ASF. Tylko zdrowe i przebadane zwierzęta mogą być poddawane ubojowi w rzeźni, a ich mięso może być przeznaczone do spożycia przez ludzi.

5 września sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk 2723). Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Marek Sawicki (PSL). W głosowaniu zdecydowano o zawieszeniu prac nad ustawą.

4 września w Inowrocławiu gościł wicepremier Jarosław Gowin. W siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych spotkał się z przedsiębiorcami z tego rejonu. Wśród zaproszonych gości był m.in. Leszek Dereziński, prezes KOM-ROL sp. z.o.o. Wicepremier w trakcie spotkania poruszał wiele problemów gospodarczych, wśród których znalazło się także rolnictwo i rozwój wsi. W dyskusji z przedsiębiorcami rolnymi odniósł się do znaczenia wielkiej roli instytutów naukowych, ściśle związanych z rolnictwem, których wyniki badań i osiągnięcia wykorzystywane są w produkcji rolniczej.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 4-5 WRZEŚNIA,