10 października sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji o "Unijnych programach wsparcia skierowanych do polskich młodych rolników w latach 2004-2017" oraz informacji ministra rolnictwa na temat wymiany pokoleń w polskim rolnictwie na przestrzeni ostatnich 13 lat. Janusz Wojciechowski, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, zaprezentował sprawozdanie, z którego wynika, że wsparcie dla młodych rolników zostało niewłaściwie ukierunkowane. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

9 października w Bydgoszczy, w siedzibie "Gazety Pomorskiej" odbyło się posiedzenie Kapituły Plebiscytu Rolnik Roku 2017, której członkiem jest prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński.

6 października w siedzibie Instytutu Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej w Warszawie odbyło się seminarium pt. "Korporacje transnarodowe w przemyśle spożywczym w Polsce". W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji.

5 października w pałacu w Kobylnikach odbyło się zebranie członkowskie Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, w trakcie którego prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński przedstawił wpływ rozwoju wielkotowarowych gospodarstw rolnych na sektor rolno-spożywczy. Poruszanymi tematami były: potencjalne kierunki rozwoju sektora rolno-spożywczego zawarte w diagnozie zespołu roboczego wojewody kujawsko-pomorskiego. Przedstawiono także prezentację nt. upraw konopi włóknistej na terenie Polski, a także zreferowano temat zadań i celów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

4 października w Auli Kryształowej Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie rozpoczął rok akademicki 2017/2018. Najwięcej studentów będzie studiowało na kierunkach finanse i rachunkowość, logistyka oraz ekonomia. Studenci pierwszego roku wysłuchali wykładu inauguracyjnego dr hab. Aldony Zawojskiej nt. "Czy postęp technologiczny jest kluczem do dobrobytu społeczno-ekonomicznego?". W uroczystościach wziął udział przedstawiciel Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI,