Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmowała się projektem ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 283). W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 31 MARZEC