Porządkiem dziennym sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było drugie czytanie projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 293 i 363). W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 30 MARZEC