W Baniewicach (woj. zachodniopomorskie) odbyło się spotkanie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Rolnych w Szczecinie. Pierwsza część spotkania to sprawy organizacyjne: sprawozdanie prezesa Feliksa Skotnickiego z działalności związku za 2015 r., sprawozdanie przewodniczącego komisji rewizyjnej z kontroli działalności za 2015 r., podjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań i udzielenia zarządowi związku absolutorium za 2015 r. Druga część posiedzenia to wystąpienia dyrektorów poszczególnych agencji. Zastępca dyrektora ARR Włodzimierz Różański referował finansowanie rolnictwa w nowej perspektywie, Jerzy Zywotko - dyrektor ARiMR - przedstawił sprawy płatności bezpośrednich i PROW 2014-2020, a Jan Białkowski - dyrektor ANR - ustawowe zmiany dotyczące dzierżaw i sprzedaży nieruchomości rolnych. Prezes Federacji Leszek Dereziński omówił aktualną sytuację dotyczącą dzierżaw i funkcjonowania towarowych gospodarstw rolnych zorganizowanych na bazie majątku ANR

Z ŻYCIA FEDERACJI, 3 MARZEC