W Warszawie w siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium nt. "Gospodarstwa rodzinne - dylematy i kierunki rozwoju". Referat wygłosił prof. dr hab. Wojeciech Józwiak. W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI 3 marca,