8 października w Warszawie w siedzibie Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej odbyło się spotkanie dotyczące podsumowania konferencji "Problemy strukturalne polskiego rolnictwa" z 24 września br. Ze strony Federacji uczestniczyli: Leszek Dereziński, Waldemar Rolewski oraz Barbara Jaworska. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej reprezentowali: Krzysztof Podhajski, Adam Tański i Janusz Rowiński. Z kolei Towarzystwo Ekonomistów Polskich reprezentowała Ewa Balcerowicz.

4 października minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski powołał dziewięciu członków Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Roślin Oleistych. Przewodniczącym komisji został Mariusz Olejnik. Celem utworzonego funduszu jest wspieranie marketingu rolnego, wzrost spożycia i promocji roślin oleistych (rzepaku, rzepiku, soi, lnu i konopi) i produktów pszczelich. Środkami funduszu (0,2 % wartości netto od roślin oleistych) zarządzać będą wyłącznie przedstawiciele organizacji branżowych reprezentujący producentów rolnych oraz przetwórców działających w sektorze roślin oleistych. W skład komisji zarządzającej weszło: czterech przedstawicieli producentów z branży roślin oleistych, trzech przedstawicieli przetwórców z branży roślin oleistych, przedstawiciel Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz przedstawiciel producentów produktów pszczelich. Z Funduszu Promocji Roślin Oleistych skorzystają pszczelarze, którzy dostaną 15 proc. środków gromadzonych przez fundusz na wsparcie pszczelarstwa.

3 października w gospodarstwie Grzegorza Ożgi w Tarnawie (pow. świdnicki, woj. dolnośląskie) firma AGRO-AS wraz z partnerami zorganizowała konferencję naukowo-rolniczą dotyczącą roślin motylkowych, maszyn do ich uprawy i zbioru oraz rolnictwa ekologicznego. Konferencja zakończyła się widowiskowym pokazem polowym zbioru soi. W wydarzeniu  uczestniczyło blisko 200 osób, wśród których był Mariusz Olejnik, wiceprezes zarządu Federacji.

2 października w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się inauguracja roku akademickiego 2019/2020. W uroczystości uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

z Życia Federacji 3-8 października,