10 czerwca Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych wspólnie z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin oraz Centrum Doradztwa Rolniczego zorganizowali konferencję "Ocena sytuacji rynku zbożowego w Polsce z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych - IV spotkanie z cyklu - Nauka Doradztwu Rolniczego i praktyce rolniczej". Konferencja odbyła się w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie. W spotkaniu uczestniczył minister rolnictwa, który poruszył kwestie związane z globalizacją. Minister odniósł się także do importu zbóż z Ukrainy w ramach unijnego bezcłowego kontyngentu, który w bardzo niekorzystny sposób oddziałuje na rynek zbóż w Polsce. - Globalizacja produkcji wpływa również na to, że trudno mówić o opłacalności produkcji zbóż w skali małych gospodarstw rolnych, gdyż tylko duże, towarowe gospodarstwa pozwalają zapewnić odpowiedni dochód z produkcji zbóż. Nowoczesne, wydajne maszyny są bardzo drogie i nie stać na nie każdego rolnika - zaznaczył Jan Krzysztof Ardanowski. W konferencji uczestniczył prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński.

7 czerwca firma Goodvalley obchodziła swoje 25-lecie. Z tej okazji odbyła się konferencja "25 lat Goodvalley - od upadających PGR-ów do zrównoważonej produkcji rolnej". Grzegorz Brodziak, dyrektor zarządzający Goodvalley podkreślał, że konfrontacja małego gospodarstwa z dużym na zasadzie: mały-dobry, a duży-zły to bardzo "niebezpieczne i przykre zjawisko". - Jedyna słuszna droga to dialog i współpraca - podkreślał Brodziak.

6 czerwca Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego zorganizowało dwa posiedzenia: pierwsze to spotkanie Komitetu Technicznego Systemu QMP VI wydanie Standardów QMP, drugie zaś posiedzenie Platformy Zrównoważonej Wołowiny poświęcone dojściu Polskiej Platformy do uznania przez Europejski Okrągły Stół ds. Zrównoważonej Wołowiny. W posiedzeniach uczestniczył Waldemar Dobrowolski, członek zarządu Federacji.

5 czerwca w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja prasowa ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego i podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego dotycząca konsultacji publicznych projektu "Strategii zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa 2030". To jeden z najważniejszych dokumentów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich na najbliższe 10 lat. W konferencji uczestniczyła Barbara Jaworska z biura Federacji.

3 czerwca w gmachu resortu rolnictwa odbyło się trzecie posiedzenie Zespołu ds. odbudowy suwerenności paszowej i ograniczania GMO. W trakcie posiedzenia poruszone zostały kwestie związane z możliwościami zastąpienia importowanej soi GMO białkiem krajowym (łubinem, grochem, bobikiem). Przedstawiane prezentacje jasno pokazały, że na dzisiaj nie ma możliwości zaprzestania importu soi GMO. Odrzucenie soi amerykańskiej i zastąpienie rodzimymi bobowatymi spowoduje zubożenie mieszanek paszowych, co przełoży się na pogorszenie dobrostanu zwierząt gospodarskich. Drobiarstwo i hodowla trzody chlewnej przestaną być opłacalne i może dojść do likwidacji wielkich ferm. W posiedzeniu zespołu uczestniczył wiceprezes zarządu Federacji Mariusz Olejnik.

z Życia Federacji 3-10 czerwca,