W Warszawie w siedzibie IERiGZ odbyło się seminarium "Zmienność cen unijnych na rynkach rolnych", które referował mgr Cezary Klimkowski. W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 29 STYCZEŃ