W Warszawie w siedzibie Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego odbyło się posiedzenie krajowej Rady Klasyfikacji Tusz Zwierząt Rzeźnych. Tematem spotkania było wystosowanie wspólnego stanowiska rady odnośnie braku możliwości przeprowadzenia egzaminów na rzeczoznawcę tusz wieprzowych i wołowych w systemie EUROP. W posiedzeniu wzięli udział: Zygmunt Jodko, wiceprezes zarządu Federacji i Aleksander Dargiewicz, dyrektor Biura Krajowego Związku Producentów Trzody Chlewnej.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 29 STYCZEŃ